burçlar

burçlar, fal, astroloji, tarot, yükselen burç, günlük fal

aşk uyumu

ikizler başak uyumu

Benim burcum ikizler, sevdiğimin burcu başak ise ne kadar uyumluyuz ?

ikizler ve Başak arasında pek uyumlu bir ilişki olmaz. ikizler sevecen, dışa dönük, konuşkan ve zekidir. Aynı zamanda her konuda pratik çözümler üretebilen bir yapısı vardır. Başak ise gerçekçi, mantıkl?, olaylara akıl çerçevesinden bakan ve duygusall???n? fazla belli etmeyen bir karakter çizer. Hayata dair bazı prensipleri vardır ve kolay kolay bunlardan taviz vermek istemez. Düzenli ve tertiplidir. Her şeyin bir plan ve program içinde olmasın? ister. Bu durum ikizler burcunu sıkacaktır. ikizler özgür olmayı ve ba??na buyruk hareket edebilmeyi ister. Başak ise bu konuda pek de müsamaha göstermeyecektir. Kıskançl??? kısıtlayıc? boyutlara ula?abilir. Diğer yandan ikizler’e daima ilgi ve alaka gösterecek ve onun sorunlarına çözüm bulmaya çal??acaktır. Bunun kar??l???nda sevgi ve saygı bekleyecektir. Seksüel açıdan da pek uyumlu bir çift oluşturamazlar. ikizler fazlasıyla arzulu ve tutkuludur, fakat Başak burcunun öncelikleri farklı olabilir. Bu nedenle ikizler ve Başak uyumlu bir ilişki yakalamas? mümkün değildir.

ikizler aslan uyumu

benim burcum ikizler, sevdiğimin burcu aslan ise ne kadar uyumluyuz?

ikizler ve Aslan arasında uyumlu bir ilişki olabilir. Aslan gururlu, ma?rur, ilgiye ve sevgiye fazlasıyla ihtiyaç duyan, pohpohlanmaktan keyif alan bir karakter çizer. Hiçbir zaman geri planda kalmaktan hoşlanmaz. ikizler hareketli, ne?eli ve zeki tavırlarıyla Aslan burcunu etkisi altına alır. Aslan oldukça güvenilir ve sadıktır. Bir kez sevdi mi yapamayaca?? fedakarlık yoktur. Kıskançtır ve bu özelliği kısıtlayıc? olmasına neden olabilir. Her iki taraf da özgürlü?üne dü?kün olduğu için birbirlerinin bireysel özelliklerine saygı duyacaklardır. Aslan burcunun çok derin bir duygusall??? ve sadakati vardır. Ayrıca koruma güdüleri de gelişmiştir. Diğer taraftan çalışkan ve dürüsttür. Sorumlulukların? daima ba?tan sona yerine getirir. Ayrıca lükse ve gösterişe fazlasıyla dü?kündür. Her iki taraf da seksüel yönden tutkuludur. Kişilik özellikleri açısından önemli bir zıtlık yaşamazlarsa bir ömür boyu uyumlu bir ilişkileri olur.

ikizler yengeç uyumu

Benim burcum ikizler, sevdiğimin burcu yengeç ise ne kadar uyumluyuz ?

ikizler ve Yengeç arasında uyumlu bir ilişki yaşanabilir. ikizler ne?eli, çekici, girişken, zeki ve pratiktir. Yengeç ise duygusal ve hassas bir yapıya sahiptir. Hatta zaman zaman biraz karamsar bir tutum içerisine de girebilir. Romantiktir ve sevdiği için yapmayaca?? fedakarlık yoktur. Evi, onun kalesi gibidir. Kendini evinde rahat ve mutlu hisseder. Tam bir evcimendir. Diğer taraftan oldukça çalışkandır ve sorumluluk sahibidir. İşlerini sonuna kadar ba?arıyla yürütür. Maddi yönden oldukça başarılı ve tutumludur. Boğa para harcamaktan hoşlanmaz. Her konuda düşünerek hareket eder. Sevdiği kişiyi sevgisiyle ve ilgisiyle ??martmaya bayılır. Tam bir duygu insanıdır. Aynı zamanda hisleri de çok kuvvetlidir. Zaman zaman içine kapanık bir tutum içine girebilir. Bunun nedeni bazı konularda kafasındaki soru işaretlerini çözmek istemesinden kaynaklanır. ikizler ona sevgisini ve ilgisini yoğun bir şekilde ifade eder ve sadık kalırsa, Yengeç de onu bir ömür boyu sevip koruyarak ödüllendirecektir. Her iki taraf da seksüel yönden oldukça arzuludur. Bir ömür boyu uyumlu bir ilişki içinde olabilirler.

ikizler ikizler uyumu

benim burcum ikizler, sevdiğimin ikizler ise ne kadar uyumluyuz ?

ikizler arasında uyumlu bir ilişki olabilir. Bu iki karakter birbirine öyle çok benzer ki adeta aynı gibidirler. Her ikisi de sevecen, hareketli, d??adönük, samimi, zeki ve konuşkandır. De?i?iklikten ve değişik insanlarla tan??maktan müthi? keyif alırlar. Her ne kadar kıskanç değilmi? gibi görünseler de, aslında partnerlerini üçüncü kişilerden fazlasıyla kıskanırlar. Birçok konuda anla?tıklar? için çok fazla tartışma ve sorun yaşamayacaklardır, fakat birbirine bu kadar benzemek ilişkinin ileriki dönemlerinde sıkıc? bir hal alabilir. Her iki taraf da yaşama ve hayatın zevklerine dü?kündür. Özgürlükçü bir bakış açısına sahip olduklar? için birbirlerinin bireysel özgürlüklerine daima saygı duyarlar. Seksüel yönden her iki taraf da arzulu ve isteklidir. Genel olarak aktiftirler ve heyecandan hoşlanırlar. Kişisel yönden önemli bir zıtlık yaşamazlarsa bir ömür boyu uyumlu bir ilişki yaşayabilirler.

ikizler boğa uyumu

Benim burcum ikizler, sevdiğimin bo?a ise ne kadar uyumluyuz ?
ikizler ve Boğa arasında uyumlu bir ilişki olabilir. ikizler sevimli, zeki, konuşkan ve dışa dönük kişili?iyle Boğa burcunu etkisi altına alır. Boğa ise güvenilir, sadık ve olgun tavırlarıyla ikizler burcunu cezbeder. ikizler biraz de?i?kendir ve kolayca farklı bir ruh yapısına bürünebilir. Boğa burcunun ikizlerin bu ruhsal duygu değişimlerini anlamas? zor olabilir. Boğa da kendi ba??na kararlar almay? ve kendisine kar???lmamasın? sever. Eğer ona hükmedilirse sinirlenebilir. Bu noktada her iki tarafın da birbirlerine karşı anlay?? göstermesi gerekmektedir. Bo?a, ikizler’in kendini mutlu ve güvende hissetmesi için elinden geleni yapar ve iyi bir aile reisi olur. ikizler ise pratikli?i ve enerjisiyle Bo?a’y? destekleyecektir. Seksüel yönden Boğa burcu ikizler’e nazaran daha güçlü ve arzuludur. Eğer ikizler de en az onun kadar tutkulu olamazsa bu ilişki tehlikeye girer. Eğer cinsel yönden de uyumu yakalarlarsa bir ömür boyu mutlu olabilirler.

ikizler koç uyumu

benim burcum ikizler, sevdiğimin koç ise ne kadar uyumluyuz ?

ikizler ve Koç arasında ateşli ve uyumlu bir ilişki olabilir. Her iki tip de hareketli ve yerinde duramayan, zeki ve girişken tiplerdir. Dolayısıyla girdikleri ortamlarda hemen fark edilirler. ikizler konuşkan, ?en ?akrak ve pratik tavırlarıyla Koç’u etkiler. Koç ise halihazır doğal bir çekicili?i vardır. Birbirlerini anlamaya çal??tıklar? ve birbirlerine saygı duyduklar? müddetçe iyi geçinirler. Fakat ikizler’in zaman zaman ba??na buyruk hareketleri ve çok say?da arkadaş? olması Koç’u kıskançlık krizlerine sokabilir. Bu konuda ikizler burcunun hassas ve düşünceli davranmas? gerekir. Aynı şekilde Koç da durup dururken ikizler burcunu kısıtlamamalıdır. Aksi taktirde birbirlerinden uzaklaş?rlar. Her iki taraf da seksüel yönden oldukça ?ehvetli ve arzuludur. Birbirlerini kızdırmadıklar? ve anlay??? elden bırakmadıklar? müddetçe uzun soluklu ve uyumlu bir ilişki ya?arlar.

boğa balık uyumu

benim burcum boğa, sevdiğimin burcu balık ise ne kadar uyumluyuz?

Bo?a ve Balık arasında pek uyumlu bir ilişki olmaz. Çünkü bu iki karakter birbirinden çok farklıdır. Boğa mantıkl?, sevecen, sa?duyulu ve anlay??lıdır. Balık ise romantik, duygusal ve hayalperesttir. Balık burcunun bu denli derin duygusall???n? Boğa anlamakta zorluk çeker. Bo?a’nın hayata bak?? açıs? oldukça gerçekçidir. Dolayısıyla Balık’?n bazı konulardaki vurdumduymaz tavırlar? Bo?a’y? çileden çıkarır. Bu nedenle Boğa burcunun insiyatifi elinde bulundurmas? ve kontrollü olması gerekmektedir. Diğer taraftan Balık Bo?a’nın sorunlarıyla ilgilenecek ve iyi bir dinleyici olacaktır. Fakat bu Boğa için asla yeterli olmaz. Her iki tarafın da seksüel yönden birbirlerinden beklentileri farklıdır. Balık duygusal ve daha yumu?ak ba?l? davranırken, Boğa arzulu ve tutkulu hareket edecektir. Başlangıçta bu iki tip birbirine çekici gelse de ilişkileri fazla uzun ömürlü olmaz.

Sonraki Sayfa »